Saturday, December 7, 2019

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပႆႇမီး၊ ဢိင်ဢဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း1947 သေ မၵ်းမၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ(ၸႄႈတွၼ်ႈၼမ်ႉၶူင်း) ဢၼ်မီး ဝဵင်းၽႃပုၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ ဢၼ်မီးဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ တင်း လၢႆးပွႆႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျၢႆႉၶမီႇ...

ထၢမ်တွပ်ႇ

RCSS တင်း တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 19/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းပၢႆ ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပႆႇမီး၊ ဢိင်ဢဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း1947 သေ မၵ်းမၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ(ၸႄႈတွၼ်ႈၼမ်ႉၶူင်း) ဢၼ်မီး ဝဵင်းၽႃပုၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ ဢၼ်မီးဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ တင်း လၢႆးပွႆႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျၢႆႉၶမီႇ...